ค่ารักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบต่างๆ
Bangkok dental center
หน้าแรกราคาค่าปลูกรากฟันเทียม

 

ค่ารักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบต่างๆ

 

 

ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้การรักษาด้วย ทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอังกฤษ )
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลักสำคัญ

 

Dental Implant Parts

ค่ารักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รวม

  1. รากฟันเทียมไททาเนียม
  2. เสาเชื่อมยึดระหว่างรากฟันเทียมและครอบฟัน (Abutment)
  3. ครอบฟัน

 

ซึ่งศูนย์ทันตกรรมหรือคลินิกอื่นอาจใช้วิธีการทางการตลาดโดยการแยกราคาค่ารักษาช่วงแรกซึ่งเป็นส่วนของการปลูก
รากฟันเทียมออกจากการรักษาช่วงที่สองซึ่งเป็นส่วนของทันตกรรมประดิษฐ์  
 
ระบบรากฟันเทียมแบบต่างๆ พร้อมทั้งยี่ห้อและรุ่น ล้วนมีผลในเรื่องราคาค่าปลูกรากฟันเทียม เนื่องจากคุณภาพของวัสดุ
เทคโนโลยี ประวัติความสำเร็จในการรักษา การผ่านมาตรฐานและการได้รับการรับรองจาก ADA ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC
เรามีนโยบายด้านมาตรฐานค่ารักษาที่โปร่งใส ดังนั้นจึงไม่มีการบวกเพิ่มภาษี หรือค่าใช้บัตรเครดิต หรือค่าปรึกษา หรือค่าสถานที่
หรือค่าบริกาารอื่นๆ ที่ศูนย์ทันตกรรมอื่นอาจคิดเพิ่มนอกเหนือจากค่ารักษาจริง ทั้งนี้หลังการตรวจสภาพฟันของผู้เข้ารับการปรึกษาทุกรายทันตแพทย์ของเราจะให้คำแนะนำและทางเลือกในการรักษาพร้อมราคา
เพื่อการตัดสินใจ

 

ไปยังหน้าที่เกี่ยวกับ

Missing Gap
1. ราคารากฟันเทียมแบบเดี่ยว
Missing Teeth
2. ราคารากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันหลายซี่
All Missing
3. ราคารากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกรหรือทั้งปาก

 

  Nobel Biocare Straumann     BIDC UCKAS ISO9001 Moody   
BIDC ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ UKAS