สะพานฟัน
Bangkok dental center
หน้าแรกทำไมถึงควรเลือกที่จะทดแทนฟันที่เสียไปด้วยการปลูกรากฟันเทียมสะพานฟัน

 

สะพานฟัน

 

สะพานฟันคืออะไร

สะพานฟันคือชิ้นฟันแบบติดแน่นที่ประกอบด้วยครอบฟันมากกว่าหนึ่งซี่เชื่อมติดกันเหมือนสะพานครอบลงบนฟันธรรมชาติ
เพื่อทดแทนฟันซึ่ข้างเคียงที่สูญเสียไป

 

Missing Tooth Dental Bridge Prep Dental Bridge
ช่องว่างที่เกิดจากการสูญเสียฟัน
ขั้นตอนการเตรียมฟันซึ่ข้างเคียง
สะพานฟัน

 

ในการรักษาทางทันตกรรมด้วยการใส่สะพานฟัน ทันตแพทย์จำเป็นที่จะต้องทำการกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใช้เป็นเสายึดสะพานฟัน
ในการทดแทนฟันที่เสียไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของฟันธรรมชาติที่จำเป็นต้องใช้เป็นเสายึดสะพานฟันได้

 

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์สะพานฟันสามารถเลือกใช้เซรามิกล้วน โลหะผสม ทองล้วน หรือแบบเซรามิกผสมโลหะ ตามแต่ความต้องการของผู้ป่วยและความเหมาะสม

 

ข้อดีของสะพานฟัน

 • สะพานฟันสามารถทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไปและยังช่วยป้องกันปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงหรือการงอกของฟันคู่สบ
  มายังช่องว่าง
 • สะพานฟันสามารถที่จะได้รับการออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติคล้ายคลึงกับฟันตามธรรมชาติของผู้ป่วย และย่อมที่จะแลดูดีกว่าการมีช่องว่างเนื่องจากการสูญเสียฟัน

ข้อเสียของสะพานฟัน

 • เนื่องจากเสาที่ใช้ยึดสะพานฟันนั้นยังคงเป็นฟันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการผุของฟัน
  ใต้สะพานฟัน
 • กาวหรือซีเมนต์ที่ใช้ในการยึดติดสะพานฟันอาจหมดสภาพตามกาลเวลา
 • ปัญหาเหงือกร่นซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจสามารถทำให้เห็นครอบฟันลอยชัดได้
 • สะพานฟันจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสภาพอย่างเป็นประจำ
 • ต้องมีการกรอฟันข้างเคียง

 

ไปยังหัวข้อการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการปลูกรากฟันเทียมและการใส่สะพานฟัน

 

หัวข้อใกล้เคียงและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา

     

 

  Nobel Biocare Straumann     BIDC UCKAS ISO9001 Moody   
BIDC ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ UKAS